Katalog on-line

Przekierowanie do katalogu on-line

Logowanie do konta

Instrukcje

Biblioteka cyfrowa

Regionalia

BIP

Czytelnia on-line IBUK

Matma w bibliotece

Kursy multimedialne

Konkursy

Fundacja Orange

Biblioteka bierze udział
w programie
"Akademia Orange
dla bibliotek"

Internet w biblioteceStart

Informacja o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli" PDF Drukuj Email
wtorek, 28 lipca 2015 13:11

Informacja o zmianie terminu składania ofert na wykonanie zadania w trybie przetargu nieograniczonego nt. ŚWIADCZENIE USŁUG CODZIENNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJ W STALOWEJ WOLI

Termin składania  ofert: 05.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 10 37-450 Stalowa Wola pokój Dyrektora - 0.24.

Termin otwarcia ofert: 05.08.2015 godzina 10:15, miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ul. Ks. J. Popiełuszki 10 37-450 Stalowa Wola pokój Dyrektora - 0.24.

 

Link do strony bip o ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia

 
CIĄG DALSZY (część 2) ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE „Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli” PDF Drukuj Email
wtorek, 28 lipca 2015 09:19

Link do treści odpowiedzi na zapytania.

 
Park Jurajski ukończony PDF Drukuj Email
wtorek, 28 lipca 2015 08:11

Kolejny tydzień wakacyjnych zajęć dla dzieci w bibliotece już za nami. Dzieci uczestniczące w zajęciach w Bibliotece Głównej kontynuowały zadania plastyczne w ramach tematu „Park Jurajski”. We wtorek w grupach wykonywały wulkany, mając do dyspozycji kartony, bibułę i stare gazety.

Więcej…
 
CIĄG DALSZY ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE „Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli” PDF Drukuj Email
piątek, 24 lipca 2015 13:30

Link do treści odpowiedzi na zapytania.

 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli" PDF Drukuj Email
środa, 22 lipca 2015 12:24

Link do treści odpowiedzi na zapytania.

 
Informacja o zmianie treści załącznikia nr 5 do SWIZ - przetarg pn. "Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli" PDF Drukuj Email
wtorek, 21 lipca 2015 12:38

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ

dotyczy przetargu na:

ŚWIADCZENIE USŁUG CODZIENNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJW STALOWEJ WOLI

Nr ref. postępowania: MBP/360/1-126/15

Nr ogłoszenia: 181380-2015 , data zamieszczenia 17.07.2015 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia : 182914 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015

ZamawiającyMiejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli,

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),

dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmianie ulega załącznik nr 5 do SIWZ –  wzór umowy:

1.

w miejsce zapisu w § 1 o treści:

  1. 1. Przedmiotem umowy jest:

ŚWIADCZENIE USŁUG CODZIENNEGO SPRZĄTANIA, tj. wewnątrz i na zewnątrz
w obrębie wejść i wjazdów, w sposób sprawny, dokładny i terminowy
z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone powierzchnie i elementy wyposażenia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

wprowadza się zmianę o treści

  1. 1. Przedmiotem umowy jest:

ŚWIADCZENIE USŁUG CODZIENNEGO SPRZĄTANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJ W STALOWEJ WOLI, tj. wewnątrz i na zewnątrz
w obrębie wejść i wjazdów, w sposób sprawny, dokładny i terminowy
z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone powierzchnie i elementy wyposażenia w budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 10, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

2.

w miejsce zapisu w § 5 o treści:

Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) – od dnia wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) i w zakresie zmiany tej stawki.

 

wprowadza się § 6 o treści:

1. Dopuszczalne są zmiany (w formie aneksu do umowy) wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art., 142 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

-  stawki podatku od towarów i usług ( wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy się nie zmieni, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów);

-    wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia);

-     zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne ( wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz  Zamawiającego).

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie.

3.

W miejsce zapisu w § 17 o treści:

Integralną częścią Umowy są:

- załącznik do Umowy nr 1 i 2;

- zapytanie ofertowe;

- oferta Wykonawcy.

wprowadza się zmianę o treści

Integralną częścią Umowy są:

- załącznik do Umowy nr 1 i 2;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

- oferta Wykonawcy.

 

wprowadza się zmianę kolejności paragrafów:

W związku z powyższym ulegają zmianie następne paragrafy: § 6 wzoru umowy przed zmianą zastępuje §7,  i analogicznie: §7 zastępuje § 8,  §8 zastępuje § 9,  §9 zastępuje § 10,  §10 zastępuje § 11, §11 zastępuje § 12,   §12 zastępuje § 13,  §13 zastępuje § 14, §14 zastępuje § 15, §15 zastępuje § 16, §16 zastępuje § 17.

 

Link ogłoszenie na stronie bip-u.

 
Informacja o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli” PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lipca 2015 13:38

Stalowa Wola, dnia 20-07-2015
Znak sprawy: MBP/360/1-126/15

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA


ZAMAWIAJĄCY  NAZWA  I  ADRES:

Nazwa i adres zamawiającego;
Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli

ul. Ks. J. Popiełuszki 10

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 10 63; tel/fax 15 842 68 66   
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


W oparciu o art.12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 907, ze zm.) podaję informację o zmianie treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.

Więcej…
 
Kraina dinozaurów w 13 odsłonach PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lipca 2015 11:05

Podczas zajęć piątkowych w ramach akcji „Wakacje w bibliotece”, dzieci kolorowały obrazki przedstawiające 13 scen z życia dinozaurów. W trakcie malowania toczyły się ożywione rozmowy o dinozaurach i utrwalały wiadomości na temat różnych grup i rodzajów dinozaurów.

Więcej…
 
Wesołe przygody PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lipca 2015 08:39

W piątek do Biblioteki przyszły przedszkolaki z „Krainy Małych Artystów”. Podczas spotkania w Multitece wysłuchały opowiadań o Smoku Beksa-Lala oraz o księżniczce, która szukała swojego rycerza. Dzieci obejrzały ilustracje opowiadanych utworów. Następnie oglądały bajeczki-zabawki i bawiły się pluszakami.

 
Co podobało mi się w Polsce! PDF Drukuj Email
poniedziałek, 20 lipca 2015 08:29

W piątek 17 lipca, grupa dzieci przebywająca w Polsce w ramach wycieczki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Jana Pawła II przy Sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu, odwiedziła nasza Bibliotekę.

Więcej…
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli” PDF Drukuj Email
piątek, 17 lipca 2015 13:55

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg nieograniczony pn.
„Świadczenie usług codziennego sprzątania budynku Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli”
Numer ogłoszenia: 181380 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015


link do ogłoszenia

Więcej…
 
Zabawy w krainie dinozaurów PDF Drukuj Email
piątek, 17 lipca 2015 07:59

Przez kolejne dwa dni dzieci uczestniczące w zajęciach wakacyjnych w Bibliotece Głównej, tworzyły prace plastyczne pod hasłem „Kraina dinozaurów”. W Parku Jurajskim, który powstaje, jest już roślinność (saganowce, skrzypy, palmy) oraz jaja w specjalnych skrzynkach. Dzieci miały za zadanie wykonać pterodaktyla – przedstawiciela latających dinozaurów, wykorzystując z pozoru niepotrzebne materiały(stare gazety, folia, tektura, butelki plastikowe).

Więcej…
 
Powstaje Jurajski Park w bibliotece PDF Drukuj Email
poniedziałek, 13 lipca 2015 11:49

W piątek 10 lipca w Bibliotece Głównej kontynuowane były zajęcia wakacyjne pod hasłem „Jurajski Park”. Dzieci najpierw kończyły prace plastyczne pt. „Amonit”. Następnie wykonywały jaja dinozaurów z materiałów pochodzących z recyklingu /stare gazety, folia bąbelkowa/.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15

Facebook

Licznik odwiedzin

Zaproponuj książkę

Polecamy

Portal e-Usług bibliotecznych w.bibliotece.pl